Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

w odróżnieniu od ludzi, koty liżą dupę tylko sobie
— sed bat tru
Tags: quotes
Reposted fromnastkanasti nastkanasti

March 07 2013

3920 cefa
Tags: quotes
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viastonerr stonerr
Don't try to use what you learn from Buddhism to be a Buddhist ;
use it to be a better whatever-you-already-are.
— His Holliness The 14 Dalailama
Tags: quotes
Reposted fromeldrianne eldrianne viastonerr stonerr

March 02 2013

February 28 2013

0864 b75b 500
karma & law of mirrors
Tags: quotes
Reposted fromstonerr stonerr

February 27 2013

A kiedy pada deszcz 
Bezdomne koty mokną – 
Co zrobić masz sam wiesz: 
W piwnicy otwórz okno. 

A kiedy szron się szkli, 
spod nóg i kół śnieg pryska 
Zamknięte uchyl drzwi, 
Zmarznięte wpuść kociska. 

Bo może być i tak: 
W twych grzechach zaczną grzebać, 
A kot – da łapką znak, 
Uchyli furtkę Nieba.
— … … R.M. Groński … …
Tags: quotes
Reposted fromValarMorghulis ValarMorghulis

February 26 2013

- Chciałem powiedzieć - wyjaśnił z goryczą Ipslore - że na tym świecie jest chyba coś, dla czego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE.
— T. Pratchett - "Czarodzicielstwo"
Tags: quotes
Reposted fromlunatyczka lunatyczka

February 18 2013

zabiorę Cię tego lata na koniec świata, we dwoje gdzieś coś powymiatać w naszych klimatach.
Tags: quotes
Reposted fromgdybam gdybam

February 16 2013

5457 521e 500
Tags: quotes
Reposted fromnebrajeska nebrajeska viastonerr stonerr

February 12 2013

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Tags: quotes
Reposted frompanpancerny panpancerny viaathlin athlin

February 05 2013

Nothing is original. Steal from anywhere that resonates with inspiration or fuels your imagination. Devour old films, new films, music, books, paintings, photographs, poems, dreams, random conversations, architecture, bridges, street signs, trees, clouds, bodies of water, light and shadows. Select only things to steal from that speak directly to your soul. If you do this, your work (and theft) will be authentic. Authenticity is invaluable; originality is non-existent. And don’t bother concealing your thievery - celebrate it if you feel like it. In any case, always remember what Jean-Luc Godard said: “It’s not where you take things from - it’s where you take them to.
— Jim Jarmusch
Tags: quotes
Reposted fromstonerr stonerr

February 02 2013

0371 5df8 500
Tags: XD quotes
Reposted fromoutkapa outkapa viavol vol

January 31 2013

5322 ef28
Tags: quotes

January 30 2013

W wersji fonetycznej wierszyk ten brzmi identycznie w obu językach i ma swoje (oczywiście inne) znaczenie w jednym i drugim. Jest to chyba jedyny wiersz na świecie o takich właściwościach.

Wersja polska: 

Oko trę, że mam ból
 Taki los komu żal ?
 oko trę, pali sól
 O madame, kulą wal
 Ile trosk, ile burz,
 a krew kipi, wre ,
 O madame, oto nóż
 O, madame, oto mrę

 wersja francuska:

 O, contrain je m'emboulle,
 Taquilosse, comme ou jalle?
 O, cotrain, polissoule
 O madame, coulon valle!
 Il est trosque, il est bouge,
 A ma creve qui pis vrai
 O, madame, o tonuche
 O, madame, o tome rain
— Julian Tuwim
Tags: quotes
Reposted fromsteppen steppen viazzu zzu
6138 6c2a
Tags: quotes
Reposted fromRevv Revv viaglasgowkiss glasgowkiss
8964 1aa3 500
Tags: XD quotes
Reposted frommechtatel mechtatel viaglasgowkiss glasgowkiss
5350 bada
Tags: quotes
Reposted fromzoja zoja viastonerr stonerr

January 28 2013

Tags: quotes art
Reposted frommeem meem viaMarkusBec MarkusBec

January 25 2013

-Rozmawiasz z kotami?
-Tylko kiedy zagadują pierwsze
— Mike Carey - Przebierańcy
Tags: quotes
Reposted fromIriss Iriss viaGirlTiger GirlTiger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl