Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2013

7159 c81d 500
Tags: quotes
Reposted fromemsik emsik viapsychodelicja psychodelicja

July 18 2013

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
Tags: quotes
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty

July 09 2013

Gdy zetniemy ostatnie drzewo,
gdy opróżnimy ostatnią rzekę,
gdy złowimy ostatnią rybę,
dopiero wtedy człowiek zrozumie,
że nie da się jeść pieniędzy.
— hasło Bhutańczyków, wg statystyk jednego z najszczęśliwszych narodów świata
Tags: quotes

May 16 2013

Chciałbym z tobą wyjść

z siebie. Wejść w twoje buty, sprawdzić,

gdzie cisną, czy nie odkleja się zelówka, o co w nich

chodzi. Mówisz, że za dużo tu metafor?

Może masz rację, ale ja nadal

chciałbym z tobą zamienić słowo

obce na słowo znajome. Zamienić zdanie

złożone na proste, zaś zdanie proste na zdanie się

na ruch atomów krążących pomiędzy jednym

a drugim kawałkiem skóry.
— Grzegorz Ryczywolski - Mały wiersz o transgresji.
Tags: quotes

May 05 2013

9870 080b
Tags: quotes

May 04 2013

May 01 2013

April 24 2013

Life is beautiful. It's a trip. Both a psychedelic and physical trip through the essence of humanity. I know this'll never get popular, but I hope the few people that read this will grasp a single concept. And that is the concept of what it is like to live. How utterly improbable is it that you even exist... How many generations of people did it take to make you? Your existence on this revolving rock in the middle of an endless void is truly remarkable. Take hold of it, and don't ever let go. Truly understand what it means to be something beautiful and alive and full of color in the depths of infinity. But most importantly- find love. Love is what keeps us human. Love is the purest emotion you possess. Once you understand what love means, and you find that ONE person who makes you realize what true happiness is, don't ever give up on the journey of finding a way to be with that single individual. Because love matters. And acquiring the meaning of that emotion IS the meaning of life. Soul mates complete the soul- two soul mates together are literally completing each other as one (as corny as that sounds to some). What I want you to grasp from all this is that your existence is literally impossible, and it is impossible to truly enjoy unless you are with the one you were meant to be with. Fate is something that, from my experiences, is something that this life is tied to. Life and fate are essentially one in the same, and cannot exist without each other, just as soul mates cannot exist without each other. Live life in a way that makes you happy, and remember a lot of the bullshit you experience on a moment to moment basis doesn't really matter in the long run. And don't ever let anyone tell you what to do. Do what makes you HAPPY, not what you think you need to do to be happy. Just live my friend. Live.
— By: InsomniacSheep
Tags: quotes
Reposted fromstonerr stonerr

April 19 2013

9746 6336 500
Tags: quotes
Reposted fromwgetarier wgetarier viastonerr stonerr

April 18 2013

Gdy coś ci wpadnie do oka, pamiętaj, że to odrobina kosmosu.
— J. Tuwim
Tags: quotes
Reposted fromzf zf viastonerr stonerr

April 14 2013

Możesz uczynić swą energię twórczą, może też ona stać się destruktywna. Energia jest groźna. Jeśli ją masz, musisz jej używać twórczo, bo inaczej wcześniej czy później stanie się destruktywna. Znajdź coś, co lubisz, i włóż w to swą energię. Może to być malowanie, taniec lub śpiewanie albo gra na instrumencie. Co chcesz, ale znajdź jakiś sposób na całkowite zatracenie się w tym. 
Jeśli zatracisz się w grze na gitarze, to dobrze! W chwilach, gdy jesteś w zatraceniu, twoja energia jest uwalniana twórczo. Jeżeli nie potrafisz zatracić się w malowaniu, śpiewaniu, tańcu, graniu na gitarze czy flecie, stwierdzisz, że korzystasz z niższych sposobów zatracania się: złości, wściekłości, albo agresji. Wszystkie one są niższymi sposobami na zatracenie się.
— Karty Przemiany - 39. Energia
Tags: quotes
Reposted fromstonerr stonerr

April 06 2013

Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi
...
(wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa)
— Wrocław, 18.02.2005
Tags: quotes
Reposted fromzaru zaru viahoseanna hoseanna

April 03 2013

April 02 2013

-Masz ochotę na herbatę?

- Nie, pragnę pieśni, muzyki. Pragnę miłości i piękna.

- Naprawdę nie chcesz herbaty?

— Woody Allen
Tags: quotes
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaKerouac Kerouac
Spytaj się człowieka, który nie ma rąk, jak to jest móc przytulić ukochaną osobę. Ślepca, jak to jest móc widzieć piękno otaczającego go świata. Niemowę, jak to jest móc krzyczeć z radości. Kalekę na wózku, jak to jest móc biec przed siebie bez celu. Głuchego, jak to jest móc słyszeć radosny świergot ptaków co dnia. Bezdomnego, jak to jest móc wyspać się w ciepłym łóżku. Głodnego, jak to jest móc być najedzonym do syta. Sierotę jak to jest mieć rodziców. A potem spytaj siebie, jak to jest doceniać to, co się ma, jak to jest kochać swoje życie.
— znalezione.
Tags: quotes

March 16 2013

Bliskość jest całkowitym otwarciem się przed drugim człowiekiem, to obnażenie swojej duszy, wszystkich swoich niepewności i lęków przed osobą, której zaufaliśmy. Nie znamy jej reakcji, nie wiemy, jak się zachowa, kiedy pozna nas takimi, jakimi jesteśmy - bez masek, które nosimy na co dzień. Im bliżej kogoś jesteśmy, tym głębiej może nas ta osoba zranić. Ufamy, więc wierzymy, że zostaniemy zaakceptowani. Otwierając się przed drugim człowiekiem odrzucamy wszelkie mechanizmy obronne, dlatego istotne jest poczucie całkowitego bezpieczeństwa, zaufanie i pewność, że nie zostaniemy zranieni czy wyśmiani. Nikt nie zna siebie tak do końca, a bliskość otwiera partnerowi drzwi do pełniejszego poznania tych sfer naszego życia, których możemy nie znać w pełni lub nie być świadomym ich istnienia. Umożliwiając poznanie siebie tej drugiej osobie, jednocześnie umożliwiamy sobie lepsze zrozumienie siebie samego.

Niezaspokojona potrzeba bliskości powoduje narodzenie się negatywnych emocji i uczuć, które mogą niszczyć nas od środka. Zaczynamy oszukiwać siebie, ofiarując sobie bliskość fizyczną, która jednak nie daje poczucia prawdziwej bliskości. Wewnętrzne pragnienie odczuwania głębokiej bliskości z drugim człowiekiem pozostaje niezaspokojone. Uciekamy wtedy często do zaspokajania potrzeb fizycznych, czasem z tym samym partnerem, a czasem z wieloma partnerami mając nadzieję, że w taki sposób uda nam się oszukać naszą duszę, która coraz intensywniej o sobie przypomina. Bliskość duchowa możliwa jest wtedy, kiedy człowiek rozwinął w sobie dojrzałość emocjonalną i jest zdolny do współistnienia emocjonalnego z innymi ludźmi.

Nawet w długotrwałych związkach, w których wypaliła się już namiętność, partnerzy doświadczają emocjonalnej ucieczki przed sobą, nie darzą się wzajemnym zaufaniem, z różnych powodów unikają intymności, wytwarzając złudne poczucie bezpieczeństwa dla swoich myśli i emocji, które zachowują w tajemnicy przed innymi. Paniczny strach przed bliskimi relacjami z drugim człowiekiem, lęk przed utratą niezależności powoduje blokady, które z kolei uniemożliwiają głębokie przeżywanie partnerstwa, pełne zaangażowanie się w związek i wspólne doświadczanie miłości i radości w harmonii z partnerem. Partnerstwo jest poszukiwaniem intymności; odkrywaniem się przed ukochaną osobą i jednoczesnym poznawaniem samego siebie. Jest możliwością rozwoju, jednością i wspólnym przeżywaniem życia, wszystkich jego aspektów. Bliskość duchowa daje możliwość pełnego przeżywania życia seksualnego, podsycającego namiętność i wzmacniającego związek między partnerami. Warto pracować nad wiarą w swoją własną wartość, która pomoże poradzić sobie z lękami. Wróci to do nas jako możliwość głębokiego przeżywania bliskości z partnerem i wspólnego szczęśliwego życia, pełnego pasji i fascynacji ukochaną osobą…

— Marshall Hodge, „Twój lęk przed miłością”
Tags: quotes
Reposted fromkonrad konrad viastonerr stonerr

March 11 2013

Tags: quotes
Reposted fromdramaaddict dramaaddict

March 10 2013

Gdyby można było skrzyżować człowieka z kotem, skorzystałby na tym człowiek, a stracił kot.
— Mark Twain
Tags: quotes
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea

March 09 2013

4135 0289 500
Tags: quotes
Reposted fromnebrajeska nebrajeska viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl